Amsterdamse scholen krijgen twee weken extra tijd voor schooladvies

De basisscholen in Amsterdam krijgen twee weken langer de tijd voor het schooladvies van de leerlingen in groep acht. Vanwege de lockdown en de schoolsluiting is de deadline verschoven naar 1 maart. Dit meldt Algemeen Dagblad.

De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente hebben samen besloten om de deadline uit te stellen, aangezien de scholen nog tot zeker 7 februari gesloten blijven. Door dit uitstel hoopt de vereniging voor Amsterdamse schoolbesturen (Osvo) dat scholen in februari nog iets meer tijd krijgen om tot een weloverwogen, passend schooladvies te kunnen komen.

Schoolkeuze

Na het ontvangen van het schooladvies moeten ouders tussen 8 en 19 maart de voorkeursscholen van hun kinderen doorgeven. Vanwege de coronacrisis is het voor kinderen nu niet mogelijk om de middelbare scholen die ze op het oog hebben fysiek te bezoeken. Wel zijn er online open dagen en ook heeft de Osvo de hoop dat er tussen 8 en 19 maart toch nog fysieke activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Als de scholen ook na 7 februari nog gesloten moeten blijven wordt er mogelijk opnieuw gekeken naar het tijdpad voor de aanmeldingen.

Door: Nationale Onderwijsgids