Lezen voor kinderen

Diverse organisaties binnen het onderwijs luiden de noodklok: er is sprake van een negatieve ontwikkeling in de leesvaardigheden onder Nederlandse kinderen. Hieraan liggen meerdere redenen ter grondslag. Een groot deel is toe te schrijven aan de leesmotivatie, want kinderen lijken over het algemeen steeds minder geïnteresseerd te zijn in lezen. Komt dit door het gebrek aan ‘vernieuwing’, of strookt het aanbod van literatuur voor basisscholen niet meer met de voorkeuren van de leerling? Lequ probeert daar op eigen wijze achter te komen: tijdschriften moeten lezen weer leuk maken. 

Leesmotivatie neemt af, leesvaardigheden nog goed

Hoewel de leesvaardigheden onder de Nederlandse jeugd al jaren dalen, doen we het op Europese en wereldwijde schaal nog altijd goed. Wel is het evident dat er iets moet gebeuren om de tendens van de laatste jaren een halt toe te roepen. Diezelfde gedachte speelt onder schoolleider en leerkrachten in het onderwijs. Liefst 89% van de ondervraagde groep pleit voor meer ruimte om leesbevordering te stimuleren, hetgeen met name ten goede zal komen aan de woordenschat van leerlingen. Dit vraagt om een andere zienswijze in het onderwijs, namelijk één waarin leerlingen zelfstandig kennismaken met lezen. Dit moet resultaten in een groeiende leesmotivatie.

Lequ maakt lezen leuk

Hoe krijgen we kinderen weer aan het lezen? De vraagstelling lijkt misschien overdreven, maar het is des te belangrijker hier serieus over na te denken, zeker wanneer we de leesontwikkeling onder kinderen (en volwassenen) in de afgelopen jaren kritisch bekijken. Zo blijken een slordige 2,5 miljoen Nederlanders onvoldoende te scoren op leesvaardigheden. Dit zorgt ervoor dat zij bijvoorbeeld niet in staat zijn de bijsluiter op medicijnen of een brief van de gemeente begrijpend te lezen. Het benadrukt het probleem en de noodzaak om kinderen van jongs af aan te stimuleren om te lezen.

Lequ kiest voor een verfrissende aanpak. De drempel om te starten met lezen kan omlaag, en dit is mogelijk door vanuit een andere methodiek te denken. Hierin wordt gekozen voor tijdschriften die passen binnen de interesses van kinderen in deze tijd. De tijdschriften van Lequ zijn gevuld met korte fragmenten van boeken met een divers thema. Ook rolmodellen komen aan het woord: bekende Nederlanders die dagelijks te zien zijn op de televisie. Niet alleen zorgt dit voor herkenning, het wekt eveneens de interesse op en resulteert erin dat kinderen graag verder lezen.

Voor leerkrachten

Ook voor leerkrachten is het handig om een overzicht te hebben van alles dat zich afspeelt in de kinderenboekenwereld. Daarvoor heeft Lequ de online gids Leeskracht gelanceerd. Hier vind je praktische kennis over de do’s en don’ts om leesbevordering onder kinderen te stimuleren. Dankzij een slimme filter is het eveneens mogelijk de leukste boeken te vinden binnen ieder thema.    

Ontdek de leesmotivatie onder leerlingen

De tijdschriften van Lequ voorzien op een unieke manier in het achterhalen van ‘de vraag’ onder kinderen: waar zijn zij in geïnteresseerd, en wat stimuleert hen om wél te beginnen met lezen? Dankzij de laagdrempelige aanpak, namelijk het lezen van een tijdschrift, zijn kinderen zonder het bewust door te hebben al bezig met lezen. Kinderen ontdekken welk type boeken zij leuk vinden, en dat bevordert de leesmotivatie. Dat is de gewenste situatie: kinderen maken op een leuke manier kennis met lezen, en ontwikkelen hun eigen voorkeuren in boeken en literatuur.

Lequ is direct toepasbaar in het onderwijs, naast en ter aanvulling op bestaande methoden. Ben je benieuwd hoe de tijdschriften van Lequ de leesvaardigheid én leesmotivatie onder leerlingen stimuleren? Bezoek dan de website: www.lequ.nl