Scholen hebben meeste leerlingen sinds begin lockdown in beeld

Vrijwel alle scholen hebben vanaf het begin van de lockdown op 15 december alle leerlingen in beeld, in tegenstelling tot de eerste lockdown in het voorjaar van 2020. Daarnaast worden er meer (kwetsbare) leerlingen opgevangen in de noodopvang op scholen. Dit beeld schetst de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) naar aanleiding van een peiling onder ruim duizend schooldirecteuren in het primair onderwijs en zeventig leidinggevenden in het voortgezet onderwijs. Dit meldt de AVS.

51 procent van de schoolleiders is van mening dat het goed zou zijn om de scholen vanaf 18 januari weer te openen, ook al maakt 81 procent van de schoolleiders zich wel zorgen over de impact van de nieuwe Britse variant van het coronavirus. Onder leraren is dat percentage nog iets hoger: 87 procent van hen maakt zich hier zorgen over.

Noodopvang

In het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs liggen de percentages van schoolgaande kinderen op respectievelijk 21 en 25 procent. In het reguliere onderwijs gaat gemiddeld 16 procent van de leerlingen naar school; ongeveer twee derde omdat de ouders een vitaal beroep uitoefenen, en de overige derde omdat zij een kwetsbare positie hebben. AVS-voorzitter Petra van Haren zegt hierover: “Van de vorige lockdown hebben we geleerd dat de zorg voor met name de kwetsbare leerlingen heel belangrijk is bij het voorkomen dat er grote leerachterstanden ontstaan. We zien dat dit op veel scholen vanaf het begin direct wordt opgepakt.”

Leerlingen in beeld

De meeste scholen hebben vanwege het afstandsonderwijs dagelijks contact met leerlingen, maar een kleine 20 procent heeft wekelijks contact. 93 procent van de scholen geeft aan alle leerlingen in beeld te hebben. Ter vergelijking: tijdens de eerste lockdown lag dit percentage na een paar weken op 80 procent. “Tijdens de vorige lockdown werden we overvallen door vele leerlingen die ineens uit beeld waren”, vertelt van Haren “Door een goede communicatie zowel landelijk als van de scholen lijkt dat nu behoorlijk goed te gaan. Ook het bewustzijn bij ouders en anderen draagt daar mogelijk aan bij. Het is heel belangrijk dat leerlingen in contact blijven met de school en hun huiswerk krijgen, zodat ze niet achterop raken.”

Door: Nationale Onderwijsgids