'Hoog tijd om te investeren in de buitenruimte bij onderwijshuisvesting'

Meer bewegen op school in combinatie met een schoollunch zou het percentage kinderen met overgewicht flink kunnen laten dalen, meldde het RIVM gisteren. Meer beweging is inderdaad cruciaal, vindt IVN Natuureducatie. De organisatie pleit daarom voor veel meer buitenruimte bij scholen. Dit meldt ANP Expert Support.

Volgens Vincent van der Veen, programmamanager Kind & Natuur bij IVN Natuureducatie, heeft een kind op het huidige gemiddelde schoolplein minder beweegruimte dan een scharrelkip. ”In zo’n intensieve kindhouderij wordt bewegen lastig. Het is daarom hoog tijd dat er wordt geïnvesteerd in de buitenruimte bij onderwijshuisvesting.”
 

Buitenlessen

“Op een groen schoolplein gaan kinderen meer en anders bewegen. Ook is het voor docenten veel makkelijker om buitenlessen te geven als ze hiervoor een geschikte ruimte hebben. Dan kunnen ze kinderen bijvoorbeeld laten rennen bij het oplossen van een rekensom.”
 
“Daarnaast kan een schooltuin, waar kinderen zelf hun zaadje tot slaatje hebben zien groeien, ook een geweldige bijdrage leveren. Want het zelf moestuinieren stimuleert gezond eten. Met een groen schoolplein sla je dus twee vliegen in één klap.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids