Amsterdamse pilot over drugs doorontwikkeld voor Utrechtse basisscholen

In Utrecht is een pilot van het onderwijsprogramma ‘Kapot Sterk’ afgetrapt. Deze is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van de Ariënsschool en de Maaspleinschool in Utrecht. Met het programma willen gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM) de jonge jeugd bewust maken van de minder aantrekkelijke kanten van een loopbaan in de drugscriminaliteit. Na deze pilot wordt bekeken of het programma ook wordt uitgebreid in voortgezet onderwijs en mbo. Dit meldt de gemeente Utrecht.

Jongeren hebben soms een romantisch beeld van het leven als drugscrimineel. Wat zijn de consequenties van de keuze voor een criminele loopbaan? Hoe weersta je groepsdruk en herken je de soms subtiele ronselpraktijken van zogenaamde vrienden? En vooral: waar droom je van en wat is ervoor nodig om die dromen waar te maken? In vijf lessen komen deze onderwerpen langs, gebracht door onder meer een officier van justitie, wijkagent, ervaringsdeskundigen en rolmodellen. De lessen worden aangevuld met discussieopdrachten, het tv-programma “Over de Streep”, film en rollenspellen. Kapot Sterk is in opdracht van de politie ontwikkeld en heeft als pilot gedraaid op basisscholen in Amsterdam. Het is nu aangepast en doorontwikkeld voor de jeugd in Utrecht.  
 

Onderwijsprogramma

Met Kapot Sterk willen de veiligheidspartners bij kinderen op jonge leeftijd een begin maken met het bouwen aan weerbaarheid tegen de invloed van drugscriminaliteit. Daarnaast richt het programma zich op een eerste positieve kennismaking van de kinderen met politie, OM, Halt en Jongerenwerk Utrecht. Na deze pilot wordt bekeken of het programma ook wordt uitgebreid in voortgezet onderwijs en mbo. Vanaf het voortgezet onderwijs wordt groepsdruk door jongeren als heviger ervaren en is er vaak minder sociale controle door ouders. Bovendien maakt de huidige situatie rond het coronavirus de jeugd extra kwetsbaar voor criminelen; baantjes vallen weg, jongeren hebben minder te doen en zijn meer online of op straat.
 

Aanpak Utrecht Zuid

Kapot Sterk is onderdeel van de aanpak Utrecht Zuid, die als doel heeft de ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit tegen te gaan in de wijken Hoograven, Rivierenwijk en Kanaleneiland. De aanpak Utrecht Zuid is een samenwerking tussen een groot aantal partijen, waaronder scholen, corporaties, jongerenwerk, ondernemers, buurtbewoners, sociaal makelaarsorganisaties, SAVE en vele anderen.  
 
Door: Nationale Onderwijsgids