OMT-lid: scholen sluiten is geen optie, funest voor kinderen

Het aantal coronabesmettingen in Nederland loopt nog altijd hard op, ondanks de strengere maatregelen. Er wordt veel gepraat over het al dan niet sluiten van de scholen en er bestaan duidelijk twee kampen. Het Red Team wil een volledige sluiting, maar het Outbreak Management Team (OMT) wil dat niet. Kinderarts en OMT-lid Károly Illy denkt dat het sluiten van de scholen weinig zal helpen en bovendien funest is voor kinderen. Dit meldt NOS. 

Volgens Illy is het sluiten van de scholen geen optie en zet het bovendien geen zoden aan de dijk wat betreft het terugdringen van het coronavirus. “Het RIVM heeft vastgesteld dat 10 procent van het aantal clusters terug te voeren is op kinderopvang en het onderwijs. Dus bij zowel kinderen als docenten”, aldus Illy. “Slechts 10 procent. In Nederland zitten of werken bijna drie miljoen mensen op scholen en kinderdagverblijven, dus ik vind het wel meevallen.”

Interactie

Illy vindt de oproep van het Red Team om de scholen twee weken te sluiten en in een volledige lockdown te gaan te ver gaan. “Het blijft waarschijnlijk niet bij die twee weken. En bovendien is dit niet het moment. Scholen spelen niet zo'n grote rol bij dit virus. Sluiten van de scholen heeft nauwelijks effect, blijkt ook uit onderzoeken in het buitenland.” Ze ontkent niet dat scholen een rol spelen bij de verspreiding van het virus, maar ze denkt wel dat die rol door velen wordt overdreven, en dat het belang van fysiek onderwijs ondergesneeuwd raakt: “Juist voor kinderen is het belangrijk dat ze elkaar zien en interacties met elkaar aangaan. Deze persoonlijke contacten kunnen ze later niet inhalen.” Het vele thuiszitten heeft geleid tot meer neerslachtigheid en depressies bij kinderen, en ook tot meer overgewicht door weinig beweging en ongezond eten. “Ik zal ervoor strijden om zo lang mogelijk de scholen open te houden”, zegt Illy daarom.

Door: Nationale Onderwijsgids