Driekwart van de basisscholieren krijgt liever op school dan thuis les

De helft van de basisscholieren is thuis niet gemotiveerd om met hun schoolwerk bezig te gaan en driekwart geeft aan dat ze liever naar school gaan dan thuisonderwijs volgen. Dat blijkt uit de OnderwijsMonitor, een onderzoek onder 700 leerlingen tussen acht en twaalf jaar, en 1000 ouders. Dit meldt ANP.

Uit het onderzoek blijkt ook dat ouders minder goed op de hoogte zijn van de motivatie van hun kinderen dan ze denken. Acht van de tien ouders denken dat hun kinderen thuis gemotiveerd en met plezier aan het werk gaan, terwijl de helft van de kinderen aangeeft er niet veel zin in te hebben. Wel zag de helft van de ouders de motivatie van hun kinderen dalen naarmate de lockdown vorderde. Twee derde van de kinderen gaf dit zelf ook aan.

Manier van leren

Een meerderheid van de ouders denkt dat leren uit schoolboeken hun kind stimuleert, maar de helft van de kinderen geeft aan dat dat niet zo is. Negen van de tien kinderen zegt het liefst te leren via spelletjes terwijl minder dan de helft graag uit schoolboeken leert. Volgens de onderzoekers heeft dit te maken met het feit dat kinderen steeds minder goed lezen: ze vinden het niet leuk, dus doen ze het minder, waardoor ze er slechter in worden en het daardoor nog minder leuk vinden.

De OnderwijsMonitor is een onderzoek dat werd uitgevoerd door Squla. Het originele onderzoek is hier te vinden.

Door: Nationale Onderwijsgids