Onderwijsbegroting: kansenongelijkheid, leesonderwijs en lerarentekort in vo en po

Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob reageren op vragen van de Kamer over de onderwijsbegroting. De toekomst van het onderwijsstelsel. De gevolgen van corona voor leerlingen, studenten en docenten. Kansengelijkheid in het primair en voortgezet onderwijs. Bij de behandeling van de onderwijsbegroting spreekt de Kamer met de bewindslieden over de uitdagingen op onderwijsgebied in 2021. Dit meldt de Tweede Kamer.

Kansenongelijkheid, leesonderwijs en lesmateriaal

De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is goed maar staat ook onder druk, zegt Slob. Vooral scholieren uit kwetsbare gezinnen raken op achterstand. Het is volgens de minister een illusie om te denken dat je die kansenongelijkheid in één kabinetsperiode kunt oplossen.

Van Meenen (D66) pleit voor wetenschappelijk onderzoek naar wat werkt bij de bestrijding van kansenongelijkheid. Kan het ministerie daaraan een bijdrage leveren? Slob wijst op een breed onderzoek hiernaar dat nu gaande is. Hij wil waken voor allerlei losse onderzoeken.

Naar aanleiding van signalen van scholen, wil Westerveld (GroenLinks) weten of de voorwaarden voor subsidies om kansenongelijkheid te bestrijden te strikt zijn. We kunnen nooit genoeg doen, is de reactie van Slob, maar hij belooft signalen over struikelblokken bij het aanvragen van subsidies te monitoren.

De leesmotivatie is in Nederland relatief laag en de leesvaardigheid in het primair onderwijs daalt, stelt Slob vast. Naast de ouders, heeft de minister hiervoor een verantwoordelijkheid, vindt Rog (CDA). Hoe gaat hij zorgen dat kinderen op de basisschool in aanraking komen met boeken en niet alleen met begrijpend lezen? Het kabinet licht op dit moment het leesonderwijs door en probeert de samenwerking tussen scholen en bibliotheken te verbeteren, antwoordt Slob.

Van Raan (Partij voor de Dieren) waarschuwt voor lesmateriaal dat is gemaakt door partijen met commerciële belangen, en voor kindermarketing op de basisschool. Volgens Kuzu (DENK) is er lesmateriaal in omloop dat discriminatie en stigmatisering in de hand werkt.

Lerarentekort

Slob probeert specifieke informatie te verkrijgen over de huidige stand van het lerarentekort. Dat lijkt de laatste tijd iets te zijn teruggedrongen. Maar met name de vervanging van leraren die uitvallen is een probleem. En een flink deel van de aspirant-leraren stroomt helaas voortijdig uit, zegt Heerema (VVD). Hoe houden we zo veel mogelijk pabo-studenten binnenboord? Dat heeft inderdaad prioriteit, maar minister Slob benadrukt dat toekomstige leraren wel aan de kwaliteitscriteria moeten voldoen.

Kwint (SP) zou graag een massaal offensief zien om mensen die werkloos raken door de coronacrisis tot docent om te scholen, bijvoorbeeld door de lerarenopleiding voor hen te betalen. Er loopt een campagne om nieuwe leraren te werven, zeggen Slob en Van Engelshoven. Het kabinet probeert om WW’ers en zijinstromers het onderwijs binnen te halen.

De woordvoerders leverden hun inbreng in eerste termijn op 13 oktober. De Kamer stemt op 27 oktober over de tijdens het debat ingediende moties. Zij stemt op donderdag 3 december over de begroting.

Lees hier het eerste gedeelte van het debat over het hoger onderwijs.