Onderwijsbegroting: prestatiedruk en kwaliteit centraal bij hoger onderwijs

Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob reageren op vragen van de Kamer over de onderwijsbegroting. De toekomst van het onderwijsstelsel. De gevolgen van corona voor leerlingen, studenten en docenten. Kansengelijkheid in het primair en voortgezet onderwijs. Bij de behandeling van de onderwijsbegroting spreekt de Kamer met de bewindslieden over de uitdagingen op onderwijsgebied in 2021. Dit meldt de Tweede Kamer.

Prestaties en kwaliteit hoger onderwijs

De laatste begrotingsbehandeling in deze kabinetsperiode biedt minister Van Engelshoven aanleiding om terug te kijken. Een nadruk op prestaties in plaats van kwaliteit heeft volgens haar tot een onhoudbaar onderwijsstelsel geleid. Dat heeft ze tijdens haar bewind proberen te veranderen.

Van den Hul (PvdA) vraagt aandacht voor de relatie tussen de werkdruk voor docenten in het hoger onderwijs en de bekostiging. We moeten de financiële prikkels weghalen die leiden tot een hogere werk- en prestatiedruk, vindt Van Engelshoven. Het helpt niet om er geld bij te leggen, denkt de minister: je moet het systeem structureel veranderen.

Van der Molen (CDA) wil op termijn een einde maken aan het bindend studieadvies (bsa) ten faveure van een doorstroomnorm. Van het bsa staat ook Van Engelshoven tegen dat het instellingen studenten doet rondpompen: falen ze bij de ene opleiding, dan beginnen ze bij de andere gewoon opnieuw. Instellingen zouden studenten daarom beter moeten begeleiden bij de doorstroming naar het tweede jaar.

Een student zou makkelijker verhaal moeten kunnen halen als de kwaliteit van zijn opleiding niet op orde is, vindt Wiersma (VVD). Maar het stelsel van medezeggenschap via representatieve democratie functioneert volgens Van Engelshoven goed, net als de klachtenprocedures.

Verschillende politieke partijen lijken het leenstelsel los te willen laten. Van Engelshoven wil zich daar niet over uitspreken, want zij vindt dat iets voor het volgende kabinet. Bruins (ChristenUnie) is in dat verband blij dat het Nibud onderzoek gaat doen naar de financiële positie van studenten.

Inclusie en diversiteitsbeleid

Bisschop (SGP) hekelt het diversiteitsbeleid op universiteiten: hij spreekt van "de bevordering van een ideologie". De "monocultuur van linkse, politiek correcte meningen" is volgens Beertema (PVV) fnuikend voor de vrije meningsuiting en vrije wetenschapsbeoefening. Beide woordvoerders vinden de minister te activistisch op het gebied van inclusie en diversiteit.

Maar Van Engelshoven vindt een diversiteitsbeleid "heel hard nodig": onderwijsinstellingen moeten een plek zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en veilig zijn werk kan doen, en waar de breedte van de diversiteit in de samenleving is terug te vinden.

Corona en het onderwijs

Door de coronacrisis kampen studenten met studievertraging of stoppen zij helemaal met hun opleiding. Kunnen zij op compensatie of ondersteuning rekenen, willen Futselaar (SP) en Paternotte (D66) weten. Het is nog te vroeg om te zeggen wat de gevolgen zijn, vindt Van Engelshoven. Zij verwacht in november meer duidelijkheid te hebben over studievertraging in het afgelopen studiejaar. Bij knelpunten is het kabinet bereid bij te springen, maar de minister wil niet vooruitlopen op hoe dat gebeurt.

Van den Berge (GroenLinks) is bezorgd over de afname van stageplaatsen bij de overheid en in publieke sectoren als de zorg. Neemt de rijksoverheid haar verantwoordelijkheid wel? Studenten stellen zelf niet-verplichte stages uit, licht minister Van Engelshoven toe. De afname hangt ook samen met thuiswerken en het lastig kunnen handhaven van de anderhalvemeterregel.

Lees hier het tweede gedeelte van het debat over het basis- en voortgezet onderwijs.