Tot 14 oktober kunnen scholen zich nog inschrijven voor subsidie watertappunten

Alle scholen in het primair onderwijs, het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland kunnen gebruik maken van de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten 2020-2021, inclusief scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Zij kunnen zich nog tot en met 154 oktober inschrijven. Dit meldt Gezonde School.

De Subsidieregeling watertappunten is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) en komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord. JOGG en het programma Gezonde School voeren de regeling uit. Het bevorderen van een gezonde leefstijl is het uitgangspunt, het drinken van kraanwater draagt hieraan bij.
 

Kraanwater en Gezonde School

Scholen die het themacertificaat Voeding van Gezonde School willen behalen, moeten een hygiënische watervoorziening hebben waar leerlingen en personeel water kunnen tappen. Een watertappunt op het schoolplein is dus een mooi opstapje om te werken aan het Gezonde School-thema Voeding (po, vo, mbo).

 

Inschrijven voor subsidie

De inschrijving voor de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten ging op 23 september 2020, op Nationale Kraanwaterdag, van start. Tot en met 14 oktober hebben scholen de tijd om hun belangstelling kenbaar te maken op Mijngezondeschool.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids