OCW publiceert informatiedocument over onderwijs aan asielzoekerskinderen

Een nieuw informatiedocument is door het ministerie van OCW gepubliceerd. Dit gaat over onderwijs aan asielzoekerskinderen. Het document is bedoeld voor schoolbesturen, scholen en gemeenten. Dit meldt VOS/ABB.

Het nieuwe document betreft een update van de eerste versie uit 2017. Onder meer informatie over de leerplicht in relatie tot onderwijs aan asielzoekerskinderen wordt beschreven. Tevens staat erin welke instantie verantwoordelijk is voor bepaalde taken en welke faciliteiten er beschikbaar zijn.
 
Het nieuwe informatiedocument behelst onder andere voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Wanneer het informatiedocument geen antwoord geeft op bepaalde vragen, kan advies worden gevraagd bij het LOWAN: de landelijke instantie die onderwijs aan nieuwkomers ondersteunt.
 
Door: Nationale Onderwijsgids