Ra­bo­bank Lim­burg on­der­steunt Ge­zon­de Ba­sis­school van de Toe­komst

De Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) krijgt in Limburg steeds meer draagvlak. De Limburgse Rabobanken hebben zich nu aangesloten als nieuwste partner. De banken ondersteunen financieel, en minstens even belangrijk, met inzet en kennis van medewerkers én door verbinding aan te gaan met partners in het bedrijfsleven. Zo tilt Limburg de Gezonde Basisschool van de Toekomst naar een volgend niveau. Dit meldt de provincie Limburg.

Kinderen hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen en gezond opgroeien. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mogen geen invloed hebben op de schoolprestaties en gezondheid van een kind. Dat is in het kort de visie van het project Gezonde Basisschool van de Toekomst dat gelopen heeft van 2015 tot 2020 en effectief gebleken is. Kinderen binnen het GBT-programma bewegen meer, eten gezonder en hebben een beter gewicht. Daarnaast ervaren leerkrachten en leerlingen aantoonbaar minder conflicten en pestgedrag in de klas. Hiermee levert GBT een actieve bijdrage aan het inlopen van achterstanden op het gebied van gezondheid en participatie van Limburgers.
 

Waarom nu doorpakken?

Na een periode van ontdekken, uitvoeren en evalueren is nu het moment gekomen om door te pakken: de Provincie Limburg, GGD Zuid Limburg, Movare, Maastricht University en de Limburgse Rabobanken slaan de handen ineen en nemen het voortouw om dit initiatief samen met andere onderwijsinstellingen, gemeenten, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven in Limburg op te schalen en uit te rollen.
 

De rol van de Rabobank

Als coöperatieve bank wil de Rabobank een belangrijke bijdrage leveren aan grote maatschappelijke transities. Samen met andere partijen werkt de organisatie aan oplossingen die goed zijn voor de samenleving en voor de wereld om ons heen. Specifiek voor Limburg geldt de uitdaging de vitaliteit van (Lim)burgers te bevorderen. Deze ligt achter ten opzichte van de rest van Nederland. Deze achterstand manifesteert zich op steeds jongere leeftijd. Dit maakt de uitrol van de Gezonde Basisschool van de Toekomst bij uitstek een initiatief om bij aan te sluiten en bij te dragen aan een gezondere generatie.
 

Korte ketens

Daarnaast sluit het concept van de GBT naadloos aan bij het speerpunt duurzame voedselvoorziening van de Rabobank, Provincie Limburg en gemeenten. Bij de Gezonde Basisschool van de Toekomst wordt nadrukkelijk en zo maximaal mogelijk gebruik gemaakt van lokale en gezonde voeding. Denk aan verantwoorde tussendoortjes en lunches, verzorgd door agrarische ondernemers uit de omgeving. Zo ontvangen zij een eerlijke prijs voor hun producten, krijgen de kinderen voldoende vers en gezond voedsel en helpen we het milieu een handje. Extra mooie voordelen van samenwerking!
 
Door: Nationale Onderwijsgids