Ik maak mij zorgen over de ventilatie op de school van mijn kind. Waar kan ik terecht?

Iedere school checkt of de ventilatie aan alle eisen voldoet. Veel scholen hebben dit al gedaan. De school informeert u uiterlijk 1 oktober over de staat van de ventilatie in haar gebouw(en). Heeft de school nog niets gecommuniceerd, neem dan contact op met de school.

Indien de ventilatie niet voldoet aan de minimale eisen uit het bouwbesluit, dan adviseert de GGD over de veilige opening van de school. De GGD kijkt daarbij naar de specifieke situatie van de school, om er zo voor te zorgen dat alle scholen in Nederland veilig open kunnen.

LCVS

Veel scholen zijn voor hun eigen schoolgebouwen al nagegaan hoe het met de ventilatie gesteld is. Het advies aan scholen waar dit nog niet is gebeurd, is om dit in de komende periode alsnog te doen. Om scholen op weg te helpen, heeft minister Slob op 17 augustus het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingericht.

Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid