Onderwijssoorten uitgelicht: montessorionderwijs

In Nederland kennen we verschillende onderwijssoorten. De komende tijd lichten we er een paar uit, met deze keer: het montessorionderwijs. Maria Montessori is de grondlegger van het montessorionderwijs. Het montessorionderwijs hecht grote waarde aan de vrijheid van kinderen om keuzes te maken. Respect en vertrouwen in de eigen ontwikkeling staan hierbij centraal. Het is van belang dat kinderen de mogelijkheid hebben om zich op alle terreinen zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Het uitgangspunt van het montessorionderwijs is dat een kind het best leert wanneer het op het juiste moment de juiste middelen krijgt aangereikt. Daardoor leert een kind in zijn eigen tempo te leren. Leerlingen maken daarbij gebruik van speciaal ontworpen montessorimaterialen. Dit materiaal is gemaakt van natuurlijke onderdelen en stelt bovendien leerlingen in staat zelf hun fouten te herstellen, doordat het materiaal gelijk duidelijk maakt wanneer een kind iets verkeerd gedaan heeft. Hierdoor krijgt een kind de kans om zichzelf te evalueren en te verbeteren. 
 
Op een montessorischool zitten leerlingen van drie leeftijdsgroepen samen. Volgens Montessori stimuleert dit een harmonische ontwikkeling. In Nederland zijn er ongeveer 160 basisscholen voor montessorionderwijs en ook in het voortgezet onderwijs zijn er diverse montessorischolen.
 

Andere onderwijssoorten

Eerder schreven we al over het Daltononderwijs, Freinetonderwijs en Jeaplanonderwijs
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bronnen: Delftse post, Onderwijsconsument, Nederlandse Montessori Vereniging, Meer dan onderwijs, theorie en praktijk van het onderwijs in de basisschool. Eddy Alkema, Joanneke Kuipers, Chris Lindhout, Willem Tjerkstra. Koninklijke van Gorcum, 8e herziene druk.