Leerlingen lopen hoger schooladvies mis door schrappen eindtoets

Door het schrappen van de eindtoets vanwege de coronacrisis lopen zonder verder ingrijpen naar schatting 14 duizend leerlingen dit jaar een hoger schooladvies mis. Dit meldt het Centraal Planbureau (CPB).

Het gaat hierbij vaker om leerlingen met een migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen. Dit schrijft het planbureau in het rapport 'Schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten’.

Normaal gesproken kunnen basisscholen het advies voor het niveau van voortgezet onderwijs omhoog bijstellen als de score op de eindtoets hoger is dan verwacht. In de afgelopen jaren kreeg steeds ongeveer 8 procent van de leerlingen op deze manier een hoger schooladvies. Dit jaar is dat niet mogelijk, omdat de eindtoets vanwege corona geschrapt is.
 
Basisscholen en middelbare scholen hebben verschillende maatregelen genomen om de negatieve effecten van het schrappen van de eindtoets te verminderen, maar de effecten hiervan zijn nog onduidelijk. Het is daarom belangrijk om in de gaten te blijven houden hoe de huidige lichting het op de middelbare school gaat doen, stelt het planbureau.
 
Donderdag 9 juli brengt het CPB een publicatie uit over het effect van het vervallen van de centrale examens in het voortgezet onderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsigds