Denk mee met de Onderwijsraad over publiek en privaat onderwijsaanbod

Ook in deze tijd blijft de Onderwijsraad nadenken over de ontwikkelingen in het onderwijs op de lange termijn. Zo komen er, mede door de coronacrisis, meer private onderwijsinitiatieven. Wat betekent dit voor gelijke kansen? De Onderwijsraad biedt iedereen de kans om hierover mee te denken. Dit meldt de Onderwijsraad.

De meeste kinderen en jongeren in Nederland volgen publiek onderwijs. Onderwijs bekostigd door de overheid. Maar daarnaast of in plaats van ontstaan private onderwijsinitiatieven. Denk hierbij aan huiswerkbegeleiding en particuliere scholen. Soms betaald door ouders, maar soms ook gratis ter beschikking gesteld door religieuze instellingen of welzijnsorganisaties. Binnen het publieke onderwijs ontstaan mogelijkheden om privaat onderwijsaanbod te volgen, zoals Cambridge English.
 
In de huidige coronacrisis zien we een uitvergroting van deze ontwikkelingen. Wat betekent dit voor gelijke kansen? En hoe kan de kwaliteit worden geborgd? De Onderwijsraad is uit eigen beweging een advies opgestart om antwoord te krijgen op deze vragen.
 

Denk mee!

De Onderwijsraad biedt graag iedereen de kans om mee te denken. Goede voorbeelden, analyses en ervaringen zijn in alle vormen welkom. Die informatie wordt gebruikt om tot een afgewogen advies te komen.
 
Een schriftelijke bijdrage aan het advies kan gestuurd worden naar publiekprivaat@onderwijsraad.nl. Reageren is mogelijk tot 1 augustus 2020.
 
Door: Nationale Onderwijsgids