Onderwijsinspectie over De Staat van 2020: het primair onderwijs

Vorige week heeft de Onderwijsinspectie de Staat van het Onderwijs 2020 gepubliceerd. Hierin signaleert de inspectie trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren. Vandaag lichten we het primair onderwijs kort uit.

98 procent van de scholen voldoende of goed

De onderwijsinspectie schrijft dat in 2019 98 procent van de scholen in het primair onderwijs als voldoende of goed bestempeld kon worden. Het aantal onvoldoende en zeer zwakke (speciale) basisscholen en nieuwkomersvoorzieningen is wel licht gestegen. 
 

Zorgt lerarentekort voor dalende onderwijskwaliteit?

Een stabiele basis van onderwijskwaliteit houdt in ieder geval in dat de ‘de basis op orde’ is: taal, lezen, rekenen en burgerschap. Onderwijskwaliteit ontstaat niet vanzelf. Dit vraagt om sterk onderwijskundig leiderschap, het stellen van prioriteiten en sturing vanuit een visie op onderwijs en leren. Scholen met hoge leerresultaten blinken op deze punten uit.
 
Het is met de huidige gegevens nog niet goed te onderbouwen of het lerarentekort rechtstreeks tot dalende kwaliteit leidt. Echter is duidelijk dat het leraren- en schoolleiderstekort een maatschappelijke probleem is dat risico’s voor de onderwijskwaliteit met zich meebrengt.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids