Steeds meer basisscholen laten traditionele schooltijden los

Het afgelopen decennium zijn veel basisscholen die voorheen werkten met traditionele schooltijden overgestapt op andere schooltijden. Dit schooljaar werkt nog maar iets meer dan een derde van de basisscholen met het traditionele schooltijdenmodel. Het continurooster en het vijf-gelijke-dagenmodel zijn beide even populair onder de basisscholen: deze modellen worden elk door een kwart van de basisscholen gebruikt. Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat in december 2019 is verricht onder 400 directeuren van basisscholen. Dit meldt DUO Onderwijsonderzoek & Advies, die het onderzoek uitvoerde. 

Ruim een derde van de scholen werkt met traditionele schooltijden, bijna twee derde niet 

 
Ruim een derde van de basisscholen (37 procent) werkt met wat we noemen het traditionele schooltijdenmodel: de school start tussen 8:30 en 8:45 uur en gaat uit tussen 14:30 en 15:30 uur, de kinderen eten tussen de middag thuis of bij de overblijf op school en de kinderen hebben woensdagmiddag vrij. Bijna twee derde van de basisscholen (62 procent) werkt niet langer met de traditionele schooltijden: 
 
  • een kwart van de basisscholen (26 procent) werkt met een continurooster: een korte middagpauze op school, woensdagmiddag vrij (en vaak de onderbouw ook op vrijdagmiddag vrij) en de eindtijd vaak om 14:45 uur; 
     
  • eveneens een kwart van de basisscholen (24 procent) werkt met het vijf-gelijke-dagenmodel: vijf dagen identieke schooltijden, geen vrije middagen, korte middagpauze op school en de eindtijd vaak om 14:00 of 14:30 uur. 

De situatie stabiliseert 

In schooljaar 2011-2012 werkte ruim driekwart van de basisscholen (77 procent) nog met de traditionele schooltijden. Dat percentage is nu dus 37 procent. In de afgelopen twee jaar is de situatie licht gewijzigd: in schooljaar 2017-2018 (twee schooljaren geleden) werkte 41 procent van de basisscholen nog met traditionele schooltijden, dit schooljaar is het percentage licht gedaald naar 37 procent. 
 

Redenen om af te stappen van de traditionele schooltijden 

De belangrijkste reden voor basisscholen om af te stappen van de traditionele schooltijden is dat de (relatief) lange middagpauze voor problemen zorgde. Veel scholen hadden moeite om voldoende ouders of andere vrijwilligers te vinden om de kinderen op school tijdens de middagpauze te begeleiden. En doordat de kinderen in de pauze door veel verschillende mensen werden begeleid, ontstond er onder leerlingen te veel onrust. 
 
Daarnaast is een belangrijke reden om op een ander schooltijdenmodel over te stappen dat ouders zelf hebben aangegeven graag andere schooltijden te willen. Door een korte middagpauze op school (kinderen gaan niet meer naar huis voor de lunch) hoeven ouders hun kinderen slechts één keer per dag te brengen en te halen waardoor zij flexibeler hun dag kunnen indelen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids