Ieder(in): collectieve inkoop zorg op school door gemeente geen goed idee

Minister Slob van Onderwijs en minister De Jonge van Zorg hebben maatregelen voorgesteld die de problemen in het passend onderwijs moeten oplossen. Ze stellen onder meer voor om de gemeente verantwoordelijk te maken voor de collectieve inkoop van zorg op school. Belangenorganisatie Ieder(in) heeft hier grote bezwaren tegen. Afstemmingsproblemen en chaos liggen op de loer en de kwaliteit van individueel maatwerk komt in het gedrang, aldus de organisatie. Dit meldt Ieder(in).

Op 5 februari bespreekt de Tweede Kamer de maatregelen waarmee de ministers de verbinding tussen onderwijs en zorg willen gaan verbeteren. Ieder(in), Balans, Ouders & Onderwijs, Per Saldo en Zorgeloos naar School maken zich zorgen over de voorgestelde maatregelen.
 

Maatwerk in passend onderwijs

De voorgestelde maatregelen gaan de organisaties niet ver genoeg. Het kind en zijn ondersteuningsbehoefte horen centraal te staan. Zolang een dekkend zorgaanbod ontbreekt, collectieve zorginkoop alleen in speciaal onderwijs mogelijk is en onderwijs alleen op scholen of in zorginstellingen gegeven kan worden, is verdergaand maatwerk echt noodzakelijk, vinden de organisaties.
 

Inkoop door gemeente geen goed plan

De ministers stellen voor om de gemeente verantwoordelijk te maken voor de collectieve inkoop van zorg op school. Ieder(in) is bang dat dit tot chaos zal leiden doordat het werkgebied vaak flink afwijkt van het werkgebied van scholen en samenwerkingsverbanden. Ook betwijfelt de organisatie of gemeenten voldoende kennis in huis hebben om de collectieve inkoop goed te regelen. De afstand tussen gemeenten en leerlingen en hun ouders en de bureaucratie van gemeenten staat bovendien echt maatwerk in de weg.
 

Inclusief onderwijs

De organisaties zijn ook van mening dat de maatregelen niet alleen het huidige onderwijsstelsel van passend onderwijs moeten oplossen. Het doel moet ook zijn om toe te werken naar integratie van regulier en speciaal onderwijs, zodat onderwijs voor een grotere en diverse groep leerlingen openstaat en inclusief wordt.
 
Door: Nationale Onderwijsgids