Debatteren met leerlingen op de basisschool: vanaf nu kan het met behulp van de Leerlijn Debatteren. De Stichting Leerplan Ontwikkeling en Het Debatbureau hebben een Leerlijn Debatteren ontwikkeld voor het primair onderwijs. De Leerlijn Debatteren bevat tal van oefeningen om in het basisonderwijs debatteren te gebruiken in het lesprogramma. Vanaf groep 1 t/m groep 8 worden concrete oefeningen gegeven die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de vaardigheden die nodig zijn om een debat te kunnen voeren. De publicatie bestaat zowel uit voorbeeldlessen als uit een leerplankundige onderbouwing.

Op donderdagochtend 20 mei wordt de Leerlijn Debatteren officieel gelanceerd in Den Haag. Bekijk het programma. Het materiaal zal na twee demonstratiedebatten worden overhandigd aan twee Kamerleden. U bent van harte welkom om deze manifestatie bij te wonen. Aanmelden kan via 'contact'.

Deze website geeft u meer informatie over de Leerlijn Debateren en u kunt bestellingen plaatsen voor het leerplan met de lessenreeks.