Veel Noord-Hollandse scholen organiseren komend schooljaar projecten op het gebied van kunst, erfgoed en media-educatie.

De uitvoeringsregeling Cultuureducatie maakt het mogelijk dat scholen in het primair en het voortgezet onderwijs subsidie kunnen krijgen voor culturele activiteiten. Een van de voorwaarden is dat er wordt samengewerkt met een culturele instelling of een professioneel kunstenaar. De provincie heeft onlangs subsidie toegekend aan 24 projecten.

De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat Noord-Hollanders al jong kunst en cultuur leren ontdekken. Doordat kinderen zelf cultuur beleven of kunst maken, kunnen ze meer leren over hun eigen cultuur en die van anderen en hun eigen creatief talent ontdekken.

De ingediende projecten zijn zeer divers. Een aantal scholen organiseert projecten rond het thema erfgoed. Daarnaast is er aandacht voor fotografie en film, beeldende kunst en mediawijsheid. 

Begin 2011 kunnen scholen opnieuw subsidie aanvragen. Klik hier voor meer informatie over de uitvoeringsregeling ‘Cultuureducatie’.

Bron: Provincie Noord-Holland