Normal_koran_islam_godsdienst_religie

Het islamitisch onderwijs kent een groei: de afgelopen tien jaar steeg het aantal leerlingen op islamitische basisscholen met meer dan zestig procent. Dat komt naar voren uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Dit meldt de Volkskrant.

Stijging aantal leerlingen islamitische basisscholen

Hoewel het aantal leerlingen op protestante en katholieke scholen al meerdere jaren ongeveer gelijk is, kent het aantal leerlingen op islamitische scholen een groei. In 2008 waren er ruim 9000 leerlingen in het islamitisch onderwijs op basisscholen. In 2018 waren dat er ruim 15.000. Op dit moment zijn er in Nederland 54 islamitische basisscholen.
 

Onderwijskwaliteit

Volgens deskundigen kan de groei verklaard worden door de stijging van de kwaliteit van de scholen. De afgelopen vijf jaar hebben islamitische scholen de hoogste scores behaald op de Cito-toets. 
 
In eerste instantie behandelt de gemeente een aanvraag voor een islamitische school. In de periode 2014-2019 werden er 17 aanvragen ingediend. Uiteindelijk werden 15 hiervan gehonoreerd.
 

Kritiek 

Onlangs werd er veel kritiek geuit op de islamitische scholen. Zo wordt homoseksualiteit veroordeeld en hebben ook transgenders het zwaar te verduren in het lesmateriaal dat op de scholen zou worden gebruikt. De onderwijsinspectie besloot toen hier onderzoek naar te doen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids