Normal_geld__euro__munt__briefgeld

Enkele scholen hebben te weinig geld ontvangen doordat een kenmerk bij de berekening van de onderwijsachterstandscores verkeerd verwerkt was. Dat liet minister Slob afgelopen zomer aan de Tweede Kamer weten. Inmiddels zijn de definitieve berekeningen bekend. De scholen die door de technische wijziging te weinig onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen hebben, worden gecompenseerd. Dit meldt de PO-Raad.

Berekening onderwijsachterstandscores

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is verantwoordelijk voor het berekeningen van de onderwijsachterstandscores voor scholen in het primair onderwijs en gemeenten. Dat gebeurt aan de hand van diverse omgevingskenmerken. Eén van die kenmerken is de verblijfsduur van de moeder in Nederland. Doordat dit kenmerk foutief werd vastgesteld, ontvingen sommige scholen en gemeenten te weinig achterstandsmiddelen. 
 

Compensatie

Minister Slob heeft laten weten dat elke school minimaal het bedrag krijgt waarover gecommuniceerd is in de beschikking van april 2019. Toen kregen scholen al een definitieve beschikking voor dit schooljaar. Bovendien krijgen de scholen die in april minder achterstandsmiddelen hebben ontvangen dan waar zij recht op hadden, ter compensatie een hoger bedrag. 
 
In het najaar zullen de bijgestelde beschikkingen naar de scholen gestuurd worden. Meer informatie over de definitieve bedragen per school zijn hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids