Normal_leerling_docent_leerkracht

Het kabinet stelt in de Najaarsnota 2019 een miljard euro beschikbaar voor urgente maatschappelijke problemen. Dit kan omdat niet al het geld dat voor dit jaar was begroot ook daadwerkelijk in 2019 wordt uitgegeven. Hierdoor kan er onder andere extra geld gaan naar de aanpak van het lerarentekort en werkdruk in het basisonderwijs. Dit meldt Rijksoverheid.

In de Najaarsnota maakt het kabinet de meest actuele balans op van het lopende jaar. In de Miljoenennota was al duidelijk dat er 400 miljoen euro aan onderuitputting was. Dat is geld dat ministeries konden uitgeven maar niet hebben gedaan, bijvoorbeeld omdat zaken goedkoper uitpakten, zijn uitgesteld of niet nodig bleken. Nu het einde van het jaar nadert is deze onderuitputting verder opgelopen. Het gaat hierbij dus om eenmalig geld.
 
Het geld is van veel verschillende posten afkomstig. De meeste ministeries hebben per saldo iets aan onderuitputting. Voor het ministerie van onderwijs gaat het meeste geld naar de aanpak van het lerarentekort en werkdruk in het basisonderwijs.  
 
Het volgende moment waarop het kabinet de balans van de inkomsten en uitgaven over 2019 opmaakt is het Financieel Jaarverslag Rijk. Dit wordt op Verantwoordingsdag in mei aan de Tweede Kamer aangeboden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids