Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Vanaf 1 november 2019 is toezicht op de naleving van de zorgplicht een onderdeel van elk vierjaarlijks onderzoek of voorbereiding daarop geworden. De Onderwijsinspectie houdt toezicht op het naleven van de zorgplicht passend onderwijs zoals vastgelegd in de wet. Bij tekortkomingen wordt handhavend opgetreden. Dit meldt de Onderwijsinspectie.

De zorgplicht voor passend onderwijs is de kern van de Wet Passend Onderwijs, die in 2013 in werking is getreden. Deze wet heeft als doel dat scholen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier zo passend mogelijk onderwijs realiseren.
 
Dit betekent dat scholen moeten onderzoeken of ze een leerling die extra ondersteuning nodig heeft zelf onderwijs kunnen bieden. Wanneer dit niet kan, dienen ze samen met de ouders te kijken welke school deze leerling wel onderwijs en ondersteuning kan bieden. Scholen moeten dit doen voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Bij tekortkomingen wordt handhavend opgetreden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids