In een groot deel van de klaslokalen is de lucht verre van fris. Tijdens warme zomerdagen is het er te warm en in de wintermaanden, wanneer er volop gestookt wordt, zijn de lokalen vaak bedompt. De gezondheidsraad stelt in een onlangs verschenen advies dat scholen beter moeten ventileren.

De gemiddelde CO2-concentratie blijkt in veel Nederlandse schoollokalen ver boven de norm te liggen. Hierdoor kan geurhinder bij “het binnengaan van de klas” optreden. Dat wil zeggen dat het alleen opvalt bij het binnengaan van de klas, daarna ben je eraan gewend. Een gevoelig kind, met bijvoorbeeld astma of een luchtwegaandoening, kan hier nadelige effecten van ondervinden. 

Bij het ventileren moeten de scholen er rekening mee houden geen vuile lucht van buiten naar binnen te brengen. Ook kunnen de toevoerfilters verstopt zijn, het kan gaan tochten of er komt geluid van buiten. Dat stoorgeluid kan ook weer nadelig zijn voor de concentratie van kinderen.

Of de leerlingen ook gezondheidsklachten krijgen van de slechte luchtkwaliteit in de klaslokalen is volgens de gezondheidsraad niet bekend. Wetenschappelijk onderzoek zal dat moeten uitwijzen.  

Staatssecretaris Dijksma van onderwijs heeft vorig jaar september bijna 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de luchtkwaliteit in de klaslokalen. 20 tot 25% van de basisscholen hebben hier gebruik van gemaakt, om te investeren in ventilatie, energiebesparing, dubbelglas of isolatie.

Bron: NRC