Normal_rss_entry-202378

Premier Mark Rutte had zich niet moeten bemoeien met de onderhandelingen over een nieuwe onderwijs-cao, vindt hij. Het onderwijs was daarover "terecht geïrriteerd".

Rutte zei bij de verdediging van de begroting voor volgend jaar dat het onderwijs eerst een nieuwe cao zou moeten afsluiten voor het kabinet mogelijk extra geld uittrekt. Dat wekte de woede van schoolbesturen en leraren, die zich gechanteerd voelden. Ze bereiden zich voor op een staking over drie weken.

"Zij gaan over de cao", zei Rutte na overleg met de werkgevers en werknemers in het basis- en voortgezet onderwijs over het nijpende lerarentekort en het extra geld dat zij eisen om dat te lenigen. "Het past mij daarover niet te veel te zeggen." Hij zegt dat het gesprek hem "veel meer vertrouwen heeft gegeven in het cao-proces".

De voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zei na afloop dat het gesprek met Rutte en minister Arie Slob (Onderwijs) "goed" was verlopen. Voor de aangekondigde onderwijsstaking van 6 november zullen het kabinet en de sector nogmaals met elkaar in gesprek gaan. Tot die tijd blijft de staking ook staan.

Het kabinet is zich er inmiddels voldoende van bewust dat het lerarentekort een "maatschappelijk probleem is", en niet alleen een onderwijsprobleem, aldus Liesbeth Verheggen van de AOb. Maar het kabinet heeft geen bedragen genoemd. "Dat had ik ook niet verwacht", zei de vakbondsvrouw. Het volgende gesprek dat de sector met het kabinet voert, moet wel meer opleveren.

Na dat gesprek zal de AOb besluiten of de bond zijn achterban oproept het werk neer te leggen op 6 november. De onderwijssector stuurde voor de zomer een brief aan Slob. Om het "nijpende tekort aan leraren en schoolleiders en de hoge werkdruk" aan te pakken is er "een totale investering van 423,5 miljoen euro" nodig, schreef de sector.

PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft eerder gedreigd tegen de onderwijsbegroting te stemmen als er niet meer geld komt voor leraren. Hij vindt het "vreemd dat er nog een gesprek nodig was om het kabinet te doordringen van de problemen in het onderwijs. Aan geld heeft dit kabinet geen tekort, wel aan oog voor wat er nu nodig is".

Door: ANP