Normal_rss_entry-197943

Het onderwijs moet het volgend jaar doen met bijna 150 miljoen euro minder dan waar het op rekende. Om een tekort uit het verleden en extra kosten bij uitvoeringsdienst DUO te kunnen betalen, houdt het ministerie van Onderwijs dat geld in.

Het geld wordt gekort op het bedrag dat het ministerie jaarlijks aan onderwijsinstellingen uitkeert om de stijging van lonen en prijzen op te vangen. Om de inflatie helemaal te compenseren, zou het onderwijs ruim een miljard euro ontvangen. Nu wordt dat 882,6 miljoen euro.

Basisscholen voelen niets van de tegenvaller. Die krijgen wel de gehele loon- en prijsstijging vergoed.

Een andere tegenvaller, de streep door de hogere rente op de studielening, wordt niet op het onderwijs verhaald. Die komt voor rekening van de schatkist.

Door: ANP