Normal_ipad__tablet__onderwijs__docent__leerling__uitleg__ipad_onderwijs__digitaal

Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap blijft investeren in verdere verbetering van het onderwijs, onder andere door middel van zogeheten kwaliteitsafspraken. Net als in andere sectoren op de arbeidsmarkt is er een tekort aan leraren, dat de komende tijd naar verwachting oploopt. Het ministerie werkt hieraan samen met onder meer sector- en vakorganisaties aan de Landelijke tafel lerarentekort. Dit meldt Rijksoverheid.

Primair en voortgezet onderwijs

Het lerarentekort wordt op veel verschillende manieren aangepakt. Bijvoorbeeld door het verhogen van de zijinstroom vanuit andere sectoren buiten het onderwijs. In 2020 is hier 21,2 miljoen euro voor beschikbaar. Omdat de onderwijsarbeidsmarkt sterk verschilt per regio, wordt de regionale aanpak van het lerarentekort gestimuleerd, in 2020 en de jaren erop met 13 miljoen euro per jaar.
 

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn nodig om voldoende leraren te kunnen aantrekken. Net als in 2018 en 2019 wordt hiervoor ook in 2020 weer 270 miljoen euro uitgetrokken. Sinds 2018 zijn leraren er gemiddeld 9,5 procent op vooruitgegaan.
 

Werkdrukgelden

Voor het schooljaar 2019/2020 is er 333,5 miljoen beschikbaar om de werkdruk tegen te gaan, oplopend tot 430 miljoen euro per jaar. Met dit geld kunnen scholen bijvoorbeeld onderwijsassistenten, conciërges en gymdocenten aannemen, zodat leraren zich kunnen richten op hun kerntaak: lesgeven.
 

Positieve effecten aanpak lerarentekort

De eerste positieve effecten van de 2018 ingezette aanpak zijn inmiddels zichtbaar. Er zijn 3000 fulltime werknemers (fte) bijgekomen in het primair onderwijs, vooral veel onderwijsondersteunend personeel. Leraren merken dat de werkdruk in het primair onderwijs omlaag is gegaan. In 2018 zijn er circa 1000 zijinstromers bijgekomen in het primair en voortgezet onderwijs en mbo. Dit jaar worden dat er nog meer. Circa 500 uitkeringsgerechtigden in het primair onderwijs zijn weer aan de slag gegaan. In het schooljaar 2018/2019 hebben zich 11 procent meer studenten bij de pabo gemeld. Lerarenopleidingen zijn aantrekkelijker gemaakt door de halvering van het collegegeld in de eerste twee jaar.
 
Door: Nationale Onderwijsgids