Normal_docent__leraar__school__leerkracht

Schoolbesturen in Noord-Brabant werken samen om de commercie uit het onderwijs te weren. De scholen hebben afspraken gemaakt om niet te werken met pay-rol of detacheringsbureaus, maar gebruik te maken van gezamenlijke vervangingspoules. Dit meldt Brabants Dagblad.

Uitzendbureaus en leraren maken dankbaar gebruik van het oplopende lerarentekort. Leraren krijgen goed betaald, hoeven alleen maar ‘hun lesje af te draaien’ en krijgen extraatjes zoals bijvoorbeeld een lease-auto. Tegelijkertijd is hij voor een school tot anderhalf keer duurder dan een leraar die in dienst is. Steeds meer onderwijsgeld komt daardoor in het laatje van commerciële bureaus.
 
In Onderwijs Mobiliteitscentrum 073 (OMC-073) regelen vijf schoolbesturen samen de kort- en langdurende vervangingen op de bassischolen in de buurt. Naar eigen zeggen zijn er zo’n 100 leerkrachten die flexibel ingezet kunnen worden voor de scholen die onder de schoolbesturen vallen.
 
In plaats van extra salaris te bieden, zoals uitzendbureaus doen, worden invalkrachten voor het Onderwijs Mobiliteitscentrum vooral geworven met zekerheid en loopbaanperspectief. Zo kunnen zij zich aanmelden als invaller voor de D-pool, waarna ze bij gebleken geschiktheid kunnen doorstromen naar een vaste baan in de B-pool.
 
Door: Nationale Onderwijsgids