Normal_school

Vanaf komend schooljaar 2019-2020 worden de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid op een nieuwe manier verdeeld over de basisscholen.  Dit melden het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Rijksoverheid.

Voor de verdeling wordt een indicator gebruikt van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vanaf nu is het dus niet meer nodig het leerlinggewicht in te voeren in BRON. Met ingang van het nieuwe schooljaar is het ook niet meer mogelijk om het leerlinggewicht te registreren in BRON. 
 

Taakomschrijving BRON

BRON staat voor Basisregister Onderwijs. De  Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beheert BRON.
BRON heeft de gegevens  van alle leerlingen in het onderwijs. Het gaat om het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs. Het Basisregister Onderwijs bevat gegevens over de inschrijving en uitschrijving van leerlingen, en over examens en diploma’s.
 
Door: Nationale Onderwijsgids