Logo_logo-gemeente-amsterdam

Amsterdam gaat experimenteren met inkomensondersteuning op maat: Amsterdammers die vanuit de bijstand aan het werk gaan, houden langer recht op ondersteuning. Hopelijk leidt dit tot betere kansen in de toekomst. Ook krijgen ouders meer keuze in het besteden van de scholierentoeslag. Dit meldt gemeente Amsterdam.

140.000 Amsterdammers hebben een laag inkomen (onder de 120 procent van het wettelijk sociaal minimum). Wie in inkomen vooruitgaat door werk, loopt tegelijkertijd het risico om inkomensregelingen weer kwijt te raken. Zo kun je verdienen en er tóch netto in inkomsten op achteruit gaan. Geen goede zaak, aldus de Gemeente.
 

Langer recht op regelingen

Amsterdammers die met hun werkinkomen tot boven 120 procent van het wettelijk sociaal minimum inkomen komen, kunnen nog enige tijd gebruik maken van de minimaregelingen. Een begeleider zoekt naar ruimte binnen de gemeentelijke regels en procedures en zet een vrij budget in als dat leidt tot een perspectief op een betere toekomst. Bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding. Met deze maatregel wil Amsterdam terugval in armoede voorkomen.
 

Kleding, bijlessen of een laptop

27.407 Amsterdamse kinderen groeien op in een gezin dat met weinig moet rondkomen. Voor scholen met veel kinderen met een achterstand komt er een zogenaamd familiepakket. Hierin zit budgethulp, de stadspasvergoeding van de ouderbijdrage, taallessen voor ouders, een taalspreekuur en iemand op school die ouders kan helpen met het vinden van minimaregelingen en er voorlichting over kan geven. Vanaf 2020 wordt het mogelijk om een tegoed aan de Stadspas te koppelen. Dat tegoed kan bij verschillende winkels worden besteed. De huidige budgetten voor de pc-regeling, de scholierenvergoeding en de kindbonnen worden samengevoegd op de Stadspas. Zo kunnen ouders zelf beslissen of ze budget besteden aan kleding, bijlessen of een laptop.
 

Schuldeisers worden afgekocht

Zo’n 40 procent van de Amsterdamse jongeren heeft schulden. De gemeente start een pilot waarbij jongeren een plan maken om aan het werk te gaan, een opleiding te gaan volgen of een andere maatschappelijke bijdrage te leveren. De gemeente koopt ook schuldeisers af. De jongere betaalt naar draagkracht de restschuld terug aan het fonds. Dat kan in geld, maar ook bijvoorbeeld met een stage of een opleiding. Met de belangrijkste schuldeisers van jongeren maakt de gemeente bovendien afspraken over het sneller signaleren van schulden bij jongeren.
 

Door: Nationale Onderwijsgids