Normal_rss_entry-187552

Omwonenden van Schiphol zijn "verbijsterd" over de uitkomsten van een RIVM-onderzoek dat de gevolgen van verhoogde concentraties ultrafijnstof in de lucht aantoont. Kinderen en gezonde volwassenen die in de buurt van Schiphol wonen hebben hierdoor een slechtere longfunctie. Het rapport toont volgens de bewonersorganisaties in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) weer aan dat de luchthaven niet verder mag groeien, staat in een reactie.

"Bewoners rondom Schiphol worden geconfronteerd met stapeling van risico's met betrekking tot gezondheid en veiligheid", schrijft de ORS.

Volgens het RIVM hebben kinderen en gezonde volwassenen die in de buurt van luchthaven Schiphol wonen een slechtere longfunctie als gevolg van het ultrafijnstof. De conclusies van het RIVM zijn gebaseerd op drie studies, waarvan een met 191 basisschoolkinderen in woonkernen vlakbij Schiphol. Ook is er onderzoek gedaan met 21 volwassenen in een mobiel laboratorium direct naast Schiphol en een laboratoriumstudie met longcellen. De bewoners willen dat het onderzoek, dat nog tot 2021 doorloopt, wordt uitgebreid tot een groter gebied.

Ultrafijnstof is afkomstig van vliegtuigmotoren, maar ook van het wegverkeer. Het zijn zeer kleine stofdeeltjes in de lucht, kleiner dan 0,1 micrometer. 

Door: ANP