Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

Steeds meer kinderen krijgen thuisonderwijs. Niet omdat er geen passend onderwijs voor hen is, maar omdat hun ouders geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Dit meldt RTL Nieuws.

Kinderen in Nederland hebben een leerplicht tussen de 5 en de 16 jaar. De meeste kinderen gaan naar een school in de buurt. Kinderen kunnen echter een vrijstelling daarvan krijgen als ouders kunnen aantonen dat er geen nabije school is die past bij hun levensovertuiging. 
 
Uit cijfers van het Onderwijsministerie blijkt dat het aantal kinderen dat thuis onderwijs krijgt van hun ouders weer is gestegen: kregen in 2014/2015 nog zo’n 600 kinderen thuisonderwijs, in 2017/2018 waren dat al bijna 950.
 
Ouders vinden het huidige onderwijs te collectief en te weinig gericht op de individuele leerling. Zo zegt een ouder tegen RTL Nieuws:  “De huidige scholen passen niet bij het karakter van Sofia. Sofia is een individu. We vinden haar individuele ontwikkeling belangrijk. Daarom willen we haar ook lessen geven die bij haar passen.”
 
Er is echter nog geen controle op deze vorm van thuisonderwijs. De meeste gemeenten houden niet bij waarom ouders thuisonderwijs willen geven, en het ministerie van onderwijs heeft alleen cijfers van de 36 grootste gemeentes. Daar valt nog niet de helft van de thuislessen onder. Het kabinet werkt aan een nieuwe Onderwijswet waarin de Onderwijsinspectie de mogelijkheid krijgt de kwaliteit van het thuisonderwijs te controleren. Nu kan dat niet.
 
Door: Nationale Onderwijsgids