Normal_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

Jaarlijks maakt de Inspectie van het Onderwijs een analyse van iedere school of instelling. Dat gebeurt op basis van de informatie die de inspectie al heeft over het bestuur en de scholen en opleidingen. Vanaf 1 augustus 2019 zal er voor basisscholen naar meer aspecten gekeken worden. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Prestatieanalyse basisscholen

 
In de jaarlijkse prestatieanalyse van de basisscholen wordt gekeken naar de gemiddelde eindtoetsscore, signalen en historische kwaliteitsoordelen. Vanaf 1 augustus 2019 wordt er naar meer aspecten gekeken. De behaalde referentieniveaus, de schooladviezen, de plaats in het vo na 3 jaar, de veiligheidsbeleving, het welbevinden, de verandering van schoolgrootte en de schoolweging worden erbij betrokken. De schoolweging is de nieuwe maat voor de leerlingenpopulatie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor de Inspectie berekent. De gegevens zijn afkomstig uit BRON-bestanden, bestanden van het CBS en de door scholen aangeleverde monitorgegevens sociale veiligheid. In schooljaar 2019/2020 zal de prestatieanalyse in de praktijk getoetst worden op de voorspellende waarde en geleidelijk verder verbeteren.
 

Prestatieanalyse


Bij de analyse van iedere school of instelling kijkt de Inspectie onder meer naar leerresultaten en de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen. Ook wordt bijvoorbeeld de ontwikkeling van leerlingenaantallen en personeelsomvang bekeken en het jaarverslag van het bestuur. Ten minste eens per jaar worden de data bekeken die op die manier zijn verzameld. Ook wordt gekeken naar eventuele signalen van bijvoorbeeld leraren, ouders of leerlingen. Als er geen risico’s zichtbaar zijn, wordt de analyse afgesloten. Het bestuur hoort dan niets van de Inspectie. Bij het vermoeden van risico’s wordt een expertanalyse uitgevoerd. De jaarlijkse analyse vormt ook het vertrekpunt van het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids