Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Uit onderzoek van de Educatieve Agenda Limburg komt naar voren dat de afstroom van leerlingen niet is toegenomen, sinds in 2015 het schooladvies leidend werd bij de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Wat wel opvallend is, is dat meer jongens dan meisjes afstromen. Dit meldt Verus.

Voor het onderzoek zijn cijfers gebruikt van leerlingen uit Limburg. Met ‘afstroom’ wordt bedoeld dat iemand in het derde jaar van het voortgezet onderwijs op een lager schoolniveau zit dan was geadviseerd in groep acht. 
 
In de loop der jaren stroomden altijd al meer jongens dan meisjes af, maar dit gat wordt sinds 2014 vergroot. Dit zegt dr. Ron Diris, onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht. Van de meisjes met een vwo-advies stroom 12 procent af, bij de jongens stroomt daar 17 procent af. Van de meisjes met een havo-advies stroomt 16 procent af, bij de jongens is dit 24 procent.
 
Diris laat weten dat meisjes tot een paar jaar geleden hogere adviezen kregen dan jongens bij dezelfde score op de Eindtoets. Na 2014 is dat verschil er niet meer. Aan meisjes wordt sindsdien een lager advies gegeven. Dit kan een verklaring zijn voor de daling van afstroom bij meisjes. 
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids