Normal_michelangelo-71282__340

Gisteren is de Alliantie Kinderarmoede Nederland gelanceerd. De opening werd verricht door Staatssecretaris Sociale Zaken & Werkgelegenheid Tamara van Ark. Meer dan 100 partners hebben een convenant ondertekend waarmee ze beloven om een actieve en concrete bijdrage te leveren aan het gezamenlijke doel: de effecten van kinderarmoede tegengaan. Dit meldt Alliantie Kinderarmoede.

De Alliantie Kinderarmoede is een initiatief van Alles is Gezondheid, Missing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De lancering Alliantie Kinderarmoede werd onder leiding van Laurentien van Oranje kracht bijgezet door de dialoog met kinderen en ervaringsdeskundigen. De eerste publicatie van ‘Samen tegen Kinderarmoede’ met inzichten over effecten van kinderarmoede, de namen en beloften van partners werd uitgereikt aan de aanwezigen in bijzijn van Mariëtte Hamer (voorzitter SER) en de kinderombudsman Margrite Kalverboer. De Alliantie Kinderarmoede wil met de ondertekening van deze belofte een stevige doelstelling nastreven: dat er in 2030 geen kinderen meer onderhevig zijn aan de effecten van kinderarmoede. 

Uitgeverij Lemniscaat ondersteunt de leesbevorderingscampagne “Geef een (prenten)boek cadeau!” met als missie alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de boeken. Door de nadruk te leggen op ‘geven’, hoopt de stichting alle kinderen te bereiken, ook de kinderen die, om wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben. 

Brancheorganisatie Ingrado richt zich op de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren. Zij hebben een methodische aanpak voor schoolverzuim ontwikkeld waarbij de signalering van kinderarmoede is opgenomen.    

Supermarktketen Aldi streeft ernaar dat geen enkel kind met honger in de klas zit. Zij gaan uiterlijk per 2020 vanuit de winkels brood doneren aan scholen. Hiermee kunnen de scholen kinderen in armoede voorzien van een ontbijt of lunch. Zo wordt geen enkel kind belemmerd in zijn of haar (talent)ontwikkeling

Organisaties die ook hun bijdrage willen leveren kunnen zich aanmelden via www.alliantiekinderarmoede.nl  

Door: Nationale Onderwijsgids