Normal_afval
Leerlingen stimuleren om hun gewoonten rondom afval te veranderen, zodat (zwerf)afval in zee wordt voorkomen. Met deze ambitie heeft Rijkswaterstaat het initiatief genomen voor het twee jaar durend programma 'Afval op School' (tot november 2019). Hiermee wordt een impuls gegeven aan afvalpreventie en afvaleducatie op scholen, zodat gedragsverandering bij leerlingen tot stand komt en afvalscheiding en -preventie vanzelfsprekend wordt. Dit meldt Rijkswaterstaat.
 

Bij het uitvoeren van het programma (door SME Advies) wordt aangesloten bij bestaande programma’s en netwerken op het gebied van onderwijs en (zwerf)afval. Het programma ondersteunt actief een aantal scholen bij het inzetten van afvaleducatie en het implementeren van de maatregelen in het kader van afval scheiden en -preventie. Het is de bedoeling dat de kennis en ervaring die wordt opgedaan tijdens dit programma zo breed mogelijk wordt verspreid en gebruikt. Op www.afvalopschool.nl staat meer informatie over het programma en inspirerende verhalen van scholen.

Door: Nationale Onderwijsgids