Normal_school__kinderen__schrijven__taal

Vandaag is het de allerlaatste dag van 2018. Ook de Nationale Onderwijsgids neemt even de tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar. Wat waren nou de meest populaire artikelen van 2018? De rode draad in de top 10 van het afgelopen jaar: onderwijsvernieuwingen.

In Nederland wordt sinds zes jaar op twaalf scholen geëxperimenteerd met het inplannen van vakanties buiten de reguliere vakanties. De overheid hoopt dat het onderwijs op deze manier flexibeler over het schooljaar kan worden verdeeld. Kinderen kunnen zelfs in de zomervakantie naar school. Deze werkwijze zou beter bij de huidige, flexibeler wordende, maatschappij passen dan de vastgestelde verplichte vakantieweken. 
 
2018 was ook het jaar van de estafettestakingen. Op 14 februari legde het noorden van het land als eerste regio het werk neer. Utrecht, Flevoland en Noord-Holland waren de maand erop aan de beurt. Op 13 april voerden leerkrachten in Brabant en Limburg actie tegen de hoge werkdruk en de lage salarissen. De estafettestaking werd op 12 september afgesloten met Zuid-Holland en Zeeland.
 
Scholen moeten eens nadenken of ze niet minder lesuren willen inroosteren, om zo de werkdruk voor leraar én leerling te verlichten. Dat hebben ze in eigen hand, volgens minister Slob. Hij wijst erop dat andere activiteiten als projecten, opdrachten, computerwerk en stages al als onderwijstijd mogen meetellen. En als een klas een schooljaar wat minder lesuren heeft, dan kunnen die in een eerder of later jaar ook worden goedgemaakt, schrijft hij aan de Tweede Kamer. 
 
De oproep van Marianne Zwagerman om te stoppen met mensen ‘laagopgeleid’ te noemen, deed enorm veel stof opwaaien. De opiniemaker en schrijver heeft het liever over ‘praktisch opgeleid’. Ze kreeg veel lof, maar ook kritiek op haar optreden. Hoe fout is het op mensen laagopgeleid te noemen? De Onderwijsgids sprak haar daarover.
 
Hoogbegaafdheid is een onderwerp dat veel mensen aanspreekt. Dit artikel gaat in op een nieuwe subsidieregeling voor onderwijs aan hoogbegaafden. Scholen kunnen vanaf 1 januari een aanvraag doen voor extra financiële ondersteuning bij de aanpak en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. 
 
Onderwijssystemen die succesvol zijn in het buitenland, kunnen rekenen op belangstelling vanuit Nederland. Bij het Zweedse Kunskapsskolan staat gepersonaliseerd leren en daarmee de leerling centraal. In Zweden behoren de scholen tot de beste in de regio. Voor Nederland lijkt het nog vrij vroeg om conclusies te trekken, maar de eerste ervaringen zijn overwegend positief. De vraag is of scholen én docenten het aan kunnen om een omslag te maken in denken en doen.
 
Vanaf het schooljaar 2018/2019 is Kinderopvang Humanitas met een nieuw bso-concept gestart. Kinderen van vijf basisscholen in Rotterdam krijgen voortaan iedere dag ‘eisvrij’. Het betekent dat zij na school hun eigen buurt en stad ingaan en kijkjes achter de schermen krijgen bij allerlei bedrijven en instellingen. Zo leren zij hun omgeving kennen en ontdekken de kinderen wat ze leuk vinden. 
 
Het onderwijs in Finland behoort tot de top 5 van het beste onderwijs van de wereld, blijkt al jaren uit het PISA-onderzoek van de OESO. De Nationale Onderwijsgids nam daarom het Finse onderwijsstelsel onder de loep. Wat blijkt? Op het gebied van inclusief en gepersonaliseerd leren lopen ze voorop. Ook de vrijheid en het vertrouwen in de leerkrachten is een groot goed. 
 
De jaarlijkse belastingaangifte. Voor sommigen een fluitje van een cent, voor anderen een ondoorzichtige wirwar aan aftrekposten en drempelbedragen. En dan heb je ook nog eens een studieschuld: geef je die nu wel of niet op in je aangifte bij de Belastingdienst? Een hele goede vraag, dachten velen van jullie.
 
Ook dit jaar konden de circa 215.000 eindexamenkandidaten bij het LAKS terecht met al hun vragen en klachten over de organisatie, inhoud en het niveau van de examens. Opmerkelijk veel scholieren wisten in die tijd ook de Nationale Onderwijsgids te vinden. Dat zorgde voor een verrassende nummer 1 van de top 10 2018.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids