Normal_hoogbegaafd_slim_kind__knutselen_creatief_verven_passend_onderwijs

Vanaf 1 januari 2019 wordt een nieuwe subsidieregeling voor onderwijs aan hoogbegaafden van kracht vanuit de afspraken die gemaakt zijn in het Regeerakkoord. Scholen kunnen dan een aanvraag doen voor extra financiële ondersteuning bij de aanpak en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Dit meldt Rijksoverheid.

Onderwijsminister Slob erkent dat samenwerkingsverbanden en scholen steeds meer aandacht hebben voor de specifieke onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Wel bestaat er volgens experts nog een aantal knelpunten. Zo is er binnen scholen meer kennis nodig over hoogbegaafdheid, is er meer passend aanbod nodig voor hoogbegaafde leerlingen en is een betere samenwerking tussen scholen binnen de regio gewenst.
 
In het Regeerakkoord is daarom structureel 15 miljoen euro extra uitgetrokken voor de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. Dit geld komt bovenop de middelen die samenwerkingsverbanden ontvangen voor passend onderwijs. Deze regeling gaat vanaf 1 januari 2019 in. De landelijke subsidiecriteria en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de middelen zijn nog niet bekend. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids