Normal_test_proefwerk_citotoets

De PO-Raad vindt dat de resultaten van de eindtoets die leerlingen in groep 8 maken moeten meewegen in het schooladvies dat ze van hun leraar krijgen. Nu is het schooladvies leidend en wordt de eindtoets als een soort controlemiddel gebruikt. De PO-Raad vindt echter dat de toets actief gebruikt moet worden om een objectief oordeel te vormen. Dit meldt de PO-Raad.

Dat betekent wel dat de toets weer eerder in het jaar afgenomen moet worden en niet pas in april zoals sinds vier jaar geval is. Het schooladvies moet leidend blijven, vindt de sectororganisatie, maar helpt docenten om een objectief en professioneel oordeel te vormen. “Net zoals een röntgenfoto een arts helpt een diagnose te stellen”.

Daarnaast wil de PO-Raad dat er strengere eisen komen de verschillende eindtoetsen. Nu kan de score van een leerling nog te veel afhangen van welke toets de school heeft gekozen. Ook moet er kritisch gekeken worden naar hoe de inspectie de toetsresultaten gebruikt in kwaliteitsoordelen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids