Normal_schoolplein__plein__pauze

De komende jaren bouwen we in Amsterdam ieder jaar 7.500 woningen. Meer huizen, dus meer inwoners en dus meer kinderen. Dat betekent dat we meer scholen nodig hebben. Daarom investeren we 164,3 miljoen euro in onderwijshuisvesting. Dit meldt gemeente Amsterdam.

Met dit bedrag realiseren we de nieuwbouw die nodig is als gevolg van de groei van de stad. Verder wordt het geld ingezet voor het renoveren van de gebouwen die daaraan toe zijn, het uitbreiden van bestaande scholen en het (bijna) energieneutraal opleveren van nieuwe schoolgebouwen.
 
De ontwikkelingen in de stad op het gebied van woningbouw, bieden ook kansen en mogelijkheden voor het onderwijs. Bijvoorbeeld voor het verplaatsen of verhuizen van scholen. Voor elk gebied in de stad kijken we samen met schoolbesturen en andere belanghebbenden hoe we er een divers aanbod aan scholen kunnen realiseren. Behalve naar de invulling van kavels in ontwikkelgebieden, kijken we ook naar de mogelijkheden voor het herschikken, vervangen of uitbreiden van scholen die er al zijn.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids