Normal_schoolplein__school__voortgezet_onderwijs__pesten__alleen

Iedere vrijdag sluiten wij de werkweek af met een overzicht waarin we kort terugblikken de vijf meest opvallende nieuwsitems van de afgelopen week. Het meest opmerkelijke nieuws van week 44 was de hernieuwde ophef over het Generation Discover-festival, het kort geding én het Kamerdebat over de Stint. Het debat over de Onderwijsbegroting was voor diverse politieke partijen aanleiding om nieuwe voorstellen voor het onderwijs aanhangig te maken. Zo willen D66 en CDA dat er meer geld komt voor basisschoolleraren en presenteerden SP en GroenLinks een wet tegen uitsluiting van kinderen op school.

Stint houdt de gemoederen bezig

De week begon met het nieuws dat de fabrikant van de Stint de handdoek in de ring gooit en faillissement heeft aangevraagd. Een strop voor veel kinderdagverblijven, aldus Brancheorganisatie Kinderopvang. Zonder de Stint zijn kinderdagverblijven weer aangewezen op auto’s, taxi’s en busjes. De kosten zullen dan flink omhoog gaan, terwijl het er niet per se veiliger op wordt, stelt de Brancheorganisatie.

Rechter: Stint voorlopig verboden

De hoop is gevestigd op het kort geding dat was aangespannen door een gastouder in Almere. De gastouder is van mening dat minister Van Nieuwenhuizen voorbarig de beslissing heeft genomen de Stint van de weg te halen. De rechter bevestigde echter het standpunt van de minister dat er twijfels bestaan over de veiligheid van de Stint en dat er eerst meer onderzoek nodig is. Dit betekent dat dat de Stint nog zeker tot eind dit jaar niet gebruikt zal mogen worden.

Van Nieuwenhuizen: geen toezicht op Stint

In het Kamerdebat dat volgde kreegminister Van Nieuwenhuizen pittige vragen voorgelegd. De Kamer steunt het rijverbod maar is wel van mening dat de minister de Kamer onvoldoende geïnformeerd heeft. Ook moest de minister bekennen dat er geen toezicht was op de Stint.

 

Dubieus contract van Shell

Diverse partijen, met name de burgerbeweging Fossielvrij Onderwijs, waren al boos over het Generation Discover festival dat speciaal voor kinderen door Shell georganiseerd was in Den Haag. De verontwaardiging werd nog groter na de ontdekking van een contract dat kinderen die met hun klas naar het festival gingen moesten tekenen. Door de tekenen deden ze afstand van privacyrechten en beloofden ze geheimhouding over het festival. Dit betekent onder meer dat Shell foto’s die van kinderen tijdens het festival zijn gemaakt vrijelijk mogen gebruiken. Het contract valt bovendien onder het Engels recht wat het voor ouders of scholen zo goed als onmogelijk maakt om er iets tegenin te brengen.

 

Onderwijsbegroting

Dinsdag stond de begroting van het onderwijs op het programma in de Tweede Kamer. Voor veel partijen de aanleiding om nieuwe voorstellen in te dienen. D66 en CDA willen dat er extra geld komt voor de salarissen van leraren in het primair onderwijs. Ze stellen voor om daarvoor een deel van de 263 miljoen aan zogeheten ‘prestatiegeld’ te gebruiken. Slob is geen voorstander van het plan. Dat geld is aan scholen beloofd voor het behalen van bepaalde doelen en Slob wil die belofte niet breken. Ook de oppositie steunt het plan niet.

SP en GroenLinks kwamen op hun beurt met een wet die het onmogelijk moet maken dat kinderen worden buitengesloten van schoolactiviteiten, zoals schoolreisjes, wanneer hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Het voorstel ligt nu bij de Raad van State.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids