Normal_pesten_gepest

De Hanzehogeschool in Groningen gaat onderzoek doen naar de vraag hoe leraren ook ouders kunnen betrekken bij de aanpak van pesten op school. Onderzoeker Annelies Kassenberg van het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving hoopt docenten een stappenplan te kunnen bieden voor hoe ze dit het beste kunnen doen. Dit meldt RTV Noord.

De antipestmethodes die veel basisscholen nu gebruiken zijn gericht op het oplossen van pesten in de klas. Kassenberg vindt dat een "te geïsoleerde aanpak" want pesten doet zich niet alleen voor in de klas. Voor docenten is het echter vaak lastig om het onderwerp met ouders te bespreken. "Ik wil de kring van mensen groter maken, zodat die het samen oplossen", zegt Kassenberg. Pas als ook onder ouders een groepsgevoel heerst kan het onderwerp bespreekbaar worden, denkt ze. De handleiding die ze wil maken, moet docenten dan ook gaan helpen bij het voeren van gesprekken over pesten met ouders. 
 
Het lectoraat krijgt 500.000 euro subsidie van het NRO voor het onderzoek. Ook de RUG, hogeschool Windesheim en hogeschool Rotterdam, Cedin, het Nederlandse Jeugdinstituut en verschillende basisscholen werken mee aan het onderzoek. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids