Logo_prima_logo

Pesten komt helaas veel voor; ongeveer 1 op de 10 kinderen wordt gepest. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid, de schoolprestaties en het welzijn van kinderen. En niet alleen op die van het gepeste kind, ook op die van de pesters. Terwijl je schooltijd leuk en leerzaam hoort te zijn, is vooral daar de kans op pesten groot. Omdat ieder kind recht heeft op een veilige en beschermende schoolomgeving is het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten op scholen cruciaal. 

De  PRIMA pestaanpak helpt scholen hierbij.

Over de PRIMA-aanpak

PRIMA biedt een schoolbrede en modulaire aanpak  die inzetbaar is voor groep 1 tot en met 8. De totale aanpak  bestaat uit verschillende onderdelen.

  • Een digitale Pestmeter, in de vorm van een speelse en interactieve WhatsApp-chat, die de leerkracht inzicht geeft in het klassenklimaat.
  • Een lessenserie voor groep 1 tot en met 8, die zich richt op het groepsproces, weerbaarheidsstrategieën en pro-sociale vaardigheden, ondersteund met video’s voor de leerlingen.
  • Een e-learning voor leerkrachten en andere personeelsleden.
  • Prima begeleiding.

De onderdelen zijn complementair aan elkaar maar kunnen ook als losse modules ingezet worden.

Meer weten? Ga naar www.veiligheid.nl/prima

Waarom PRIMA

PRIMA is een unieke en onderscheidende pestaanpak!

  • Door de schoolbrede aanpak; om pesten op school effectief aan te pakken, is het van belang alle betrokkenen, zowel schoolpersoneel als ouders en verzorgers, in de omgeving van de leerlingen erbij te betrekken. Zo’n schoolbrede aanpak zorgt ervoor dat de gehele sociale omgeving waarin gepest wordt, verandert.
  • Door de doorlopende leerlijn; het PRIMA lespakket is geschikt voor groep 1 t/m 8;
  • Het is een, door het NJI, erkende interventie;
  • Door de modulaire on- en offline elementen; door zelf de onderdelen te kiezen die bij de specifieke situatie passen, biedt PRIMA flexibiliteit;
  • Door de lage kosten; VeiligheidNL heeft geen winstoogmerk en houdt daarom de kosten zo laag mogelijk.

PRIMA zorgt voor een pro-sociaal en veilig schoolklimaat: kinderen gaan zorgzaam met elkaar om en de school is een positieve plek voor iedereen!

Ga ook voor een pestvrije school!

Bestel PRIMA nu