Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Docenten van basisscholen in de provincie Groningen geven hun leerlingen vaker een te laag schooladvies dan hun collega's uit de rest van land. Dat blijkt uit onderzoek dat Rijksuniversiteit Groningen uitvoerde met cijfers van DUO op verzoek van RTV Noord. De Tweede Kamer-fractie van de PvdA reageert geschrokken op het nieuws en wil weten hoe het komt dat Groningse leraren hun leerlingen vaker onderschatten. Dit meldt RTV Noord.

Aanleiding voor het onderzoek was de eerdere berichtgeving over de grote onderlinge verschillen in de provincie in hoeveel leerlingen naar de havo en het vwo gaan. De vraag rees of er op sommige plekken gewoon minder kinderen met een havo- of vwo-niveau wonen of dat er sprake was van structurele onderschatting van leerlingen Uit het onderzoek van wetenschapper Anneke Timmermans van de RUG blijkt het laatste het geval. Ook geven Groningse leraren minder vaak een dubbel schooladvies mee.

Timmermans kan uit het onderzoek niet concluderen wat de oorzaak is van de onderschatting van Groningse leerlingen. Wel wijst ze op een vergelijkbaar onderzoek in Friesland dat liet zien dat het daar voor een deel te maken lijkt te hebben met het ambitieniveau dat ouders voor hun kinderen in gedachten hebben. Friese ouders lijken tevreden met een lager schoolniveau. Het zou volgens Timmermans kunnen zijn dat dat ook voor Groningse ouders geldt.

Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat in grote steden hoogopgeleide ouders leerkrachten onder druk zetten om een hoger schooladvies te geven. In mindere stedelijke provincies als Groningen wordt mogelijk behoudender geadviseerd.

PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul heeft in de Tweede Kamer vragen gesteld over de uitkomsten van dit onderzoek. Ze wil weten hoe het kan dat Groningse docenten lagere adviezen geven en of het klopt dat hoogopgeleide ouders in steden docenten onder druk zetten. Van den Hul wil van de minister van Onderwijs weten welke actie ondernomen gaat worden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids