Normal_vlag_duitsland

Het taalproject van NHL Stenden in samenwerking met het Huus van de Taol om het Duits én Drents in het onderwijs te verbeteren is een succes. De Gedeputeerde Staten zijn blij met het project en willen geld beschikbaar stellen om het project te behouden. Het doel is dat er in 2022 minstens 40 basisscholen meedoen en hun leerlingen lesgeven in het Duits en Drents. Dit meldt RTV Drenthe.

NHL Stenden en Huus van de Taol willen dat het Drentse dialect in de regio levend blijft. Daarnaast vergroot een goede beheersing van het Duits de arbeidskansen. Een taal leren gaat het beste als je jong bent, daarom richt het project zich op basisscholen.

Pabo-studenten van NHL Stenden in Emmen hebben speciaal lesmateriaal ontwikkeld voor deelnemende basisscholen. Sommige basisscholen die meedoen zijn bovendien gekoppeld aan Duitse scholen en vinden uitwisselingen plaats. Ook zijn er studiedagen voor de leraren. NHL Stenden doet ondertussen uitvoerig onderzoek naar meertaligheid.

Op dit moment doen 13 scholen mee aan het taalproject. Dat moeten er in 2020 20 zijn en in 2022 40. Het aanbod wordt uitgebreid naar het voortgezet onderwijs. Gedeputeerde Staten heeft voorgesteld om in totaal 200.000 euro beschikbaar te stellen voor het project in 2019 en 2020.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids