Normal_budget_geld_bezuinigingen

De helft van de scholen in het basis- en speciaal onderwijs besteedt een deel van het geld dat voor het personeel bedoeld is aan andere zaken, zoals huisvesting. Vanuit de lumpsum is dit nu nog mogelijk, maar er gaan steeds meer stemmen op om deze bekostiging aan banden te leggen. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond. 

Scholen en andere onderwijsinstellingen krijgen van de overheid elk jaar een budget voor de kosten van materiaal en personeel. De instellingen mogen zelf bepalen hoe ze dat geld besteden. Het is een tendens van de laatste jaren dat scholen minder geld naar personeel laten gaan en meer naar huisvesting. 
 
Uit cijfers van DUO blijkt dat 71 procent van de scholen de minimale norm van 85 procent aan personeelskosten niet haalt. Er wordt dus minder geld besteed aan het personeel dan eigenlijk zou moeten. Dat geld wordt of opgepot of besteed aan huisvesting. Scholen die wel boven de norm uitgeven aan hun personeel, kunnen dat doen doordat ze een hoge eigen bijdrage vragen. Het gaan dan met name om algemeen bijzondere scholen en vrije scholen.
 
De AOb pleit daarom voor een schot tussen personeelsuitgaven en andere kosten. Ook Tweede Kamerlid Paul van Meenen wil een andere aanpak van het schoolbudget, waarbij niet het bestuur, maar schoolteams en directeuren bepalen hoe het geld wordt besteed. De PO-Raad snapt de keuzes van de scholen, omdat ook het budget voor huisvesting zeer te wensen overlaat.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids