Normal_school-649384_960_720

De verschillen tussen scholen en tussen de groepen kinderen nemen toe, zo laat de Staat van het Onderwijs 2018 zien. Dat is zorgwekkend en vraagt om inzet van alle betrokkenen bij het onderwijs, ook van ouders. Een samenwerking met ouders die actief bijdraagt aan de kwaliteit van de school, het onderwijs aan de leerlingen en de ontwikkeling van kinderen. Hoe dit kan en wat dit oplevert, laat de Staat van de Ouder 2018 zien. Dit meldt belangenvereniging Ouders & Onderwijs.

Staat van de Ouder

Ouders zoeken naar samenwerking met school die verder gaat dan het één op één contact. Een relatie samen met andere ouders én met school. Kinderen zitten bij elkaar in de klas, op school en krijgen samen les. Ouders kunnen en willen zich met elkaar en school verbinden. Dat was de uitkomst van De Staat van de Ouder 2017. Maar hoe doe je dat? Diverse scholen in het land zijn met collectief partnerschap bezig. De Staat van de Ouder 2018 vertelt een aantal inspirerende voorbeelden en bekijkt wat voor dit partnerschap nodig is.

Betrokkenheid loopt via het kind

Ouders zijn bereid om tijd en energie te steken in school. Zij willen wel zien dat het ook iets oplevert voor hun eigen kind. Vanuit betrokkenheid met het eigen kind ontstaat betrokkenheid met de klas, en vandaar met de school. Hoe het onderwijs op school georganiseerd en geregeld is, is van invloed op hun kind. Nodig daarom ouders uit om bij te dragen aan het onderwijs en aan de school.

Ouders voor ouders

Er zijn grote verschillen tussen ouders en hoe ze betrokken zijn bij school. Het is een modus vinden tussen de overbetrokken en de afwezige ouder. De meeste winst is te behalen door aan te sluiten bij wat ouders willen. De formule 'ouders helpen ouders' kan heel goed werken. Zo kunnen ouders die veel willen doen door school, ingezet worden om andere ouders over de drempel van school te helpen. Van ouders verwacht een ouder een eerlijk verhaal want ze zitten in hetzelfde schuitje met hun kinderen.

Openheid van school is essentieel

Scholen willen samenwerken met ouders en ouders staan open voor collectieve samenwerking. Deze samenwerking vraagt durf en vereist veiligheid. Onderling vertrouwen tussen ouders en school is daarvoor essentieel. Dat vereist dat scholen openstaan voor ideeën, voorstellen en plannen van ouders maar ook voor hun kritiek. Veel ervaring zit bij ouders zelf maar die weten elkaar slecht te vinden. Zet een groep ouders bij elkaar om duidelijk te krijgen wat het probleem is. Zoek pas daarna gezamenlijk naar een antwoord.

Nieuwe rolverdeling tussen school en ouders

Wat kan en mag de ouder, de leerkracht, de mentor en de school zonder elkaars grenzen te overschrijden? Omdat de rol van ouders vrijwillig en per definitie tijdelijk is, ligt in elke samenwerking de eindverantwoordelijkheid altijd bij de scholen. Het eigenaarschap is gezamenlijk maar niet gelijk verdeeld. Het vrijwillige karakter heeft twee kanten. Je kan op ouders rekenen, maar soms komt het hen ook niet uit. Veel ouders zijn onzeker in hun rol naar school en zoekend. Daag ze uit om samen te experimenteren, van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Ouders & Onderwijs roept ouders én scholen op om echt werk te maken van het collectief partnerschap. Kijk voor inspirerende voorbeelden op staatvandeouder.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids