Normal_kind_stoel_klas_jong3456
Er moet nog steeds veel gebeuren om de kansongelijkheid voor kinderen in het Nederlandse onderwijs op te heffen. Dat blijkt uit het nieuwe rapport van de OESO met een vergelijking van de prestaties van migrantenkinderen in 35 landen. Nederland wordt in het rapport als voorloper in integratiebeleid en de voorschoolse educatie van migrantenkinderen genoemd. Toch scoort ons land slechter dan bijvoorbeeld Zweden en Groot-Brittannië. Dit meldt de NOS.
 
Vooral kinderen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst doen het slechter in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Volgens het OESO-rapport komen migrantenkinderen vaker uit armere gezinnen en dit heeft nadelige gevolgen voor hun schoolcarrière. Toch doen ook migrantenkinderen uit rijkere gezinnen het slechter dan hun Nederlandse leeftijdsgenootjes. Volgens  hoogleraar Diversiteit en onderwijs Maurice Crul duidt dit erop dat afkomst een belangrijke rol speelt.
 
Zo krijgen kinderen met een niet-Nederlandse achternaam sneller een lager schooladvies dan Nederlandse kinderen, ook al behalen ze dezelfde score op hun eindtoets, bevestigt socioloog Illias El Hadioui. Dat heeft niet zozeer te maken met onwil van de basisschoolleraar, zegt hij. Het huidige selectiesysteem is niet neutraal. Daar moet wat aan gebeuren vindt de socioloog. Een verkeerd schooladvies is voor leerlingen lastig te "repareren", zegt hij, terwijl "het onderwijs een springplank zou moeten zijn". 
 
Opvallend is dat Nederland het enige land is waar migrantenkinderen een slechter beeld hebben van de economie dan autochtone kinderen. Mogelijk komt dit omdat ze veel werkeloosheid om zich heen zien.
 
Volgens Crul en El Hadioui is het in Nederland "echt vijf voor twaalf als het gaat om kansenongelijkheid" en zou de overheid rigoureuze veranderingen moeten doorvoeren. Crul pleit voor brede brugklassen zodat leerlingen pas later voor een onderwijsniveau hoeven te kiezen en dus meer tijd krijgen om te laten zien wat ze kunnen. "Zo'n maatregel zou echt zoden aan de dijk zetten."
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids